Miljöpolicy

Bollebygds Bil & Miljö skall alltid sträva efter att bli bättre inom miljöområdet. Detta innebär bl.a att företaget skall arbeta efter följande principer:

 • Vi skall sträva efter att minimera och om möjligt eliminera farliga utsläpp som kan skada/påverka luft ,vatten, mark i vår kommun.
 • Vi skall arbeta för att nyttja naturresurser som energi, olja, vatten m m på ett effektivt sätt som möjligt inom våra ramar.
 • Vi skall sträv efter att minimera företagets avfallsproduktion, speciellt farigt avfall.
 • Vi skall hantera bilar och restprodukter från dessa, på ett säkert och ansvarsfullt sätt inom vår verksamhet.
 • Vi skall minimera miljö, hälso- och säkerhetsrisker för våra medarbetare och den närmaste omgivningen.
 • Vi skall sörja för att ägare och medarbetare utbildas inom kvalitets- och miljöfrågor i tillräcklig omfattning.
 • Vi skall eftersträva att leverantörer och underentreprenörer bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt.
 • Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av demonterade delar ökat återvinnings/återanvändningsgraden av våra demonterade bilar, samt genom noggrann kontroll och riktig hantering, säkerställa kvaliteten på de delar som säljs till våra kunder.
 • Vi skall ha ordnade förhållanden inför kunder, leverantörer och myndigheter.
 • Vi skall följa eller överträffa miljölagar och förordningar och de krav som föreskrivs för vår verksamhet/bransch.
 • Vi har för avsikt att leva upp till ovanstående principer genom att arbeta aktivt med miljö, kvalitet och arbetsmiljö inom det branschanpassade system SBR-certifiering.

Kvalitétssäkring

 • Arbetena skall utföras på sådant sätt att demonterade detaljer kan återanvändas av kunderna.
 • Hantering av delar i lager skall ske på ett sådant sätt att kvaliteten bibehålls genom hela kedjan fram till slutanvändaren/kunden
 • Vi arbetar efter att ständigt förbättra verksamheten.
 • Kunden skall tycka att våra sålda delar motsvarar deras förväntningar.
Nya bildelar

Traktor och Hydraulik

Bilsläp

Oljor