Hämtning av skrotbilar

Vi tar tre bilar, vi har även en kran.
Nya bildelar

Traktor och Hydraulik

Bilsläp

Oljor