Fraktvilkor

Ångerrätt Nedanstående information ges till dig som konsument i samband med ditt distansköp av begagnade bildelar. Du har som privatperson/konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl. Observera att de här villkoren inte gäller för dig som i egenskap av näringsidkare köper varor på distans. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du mottagit din vara. Med detta menas då du som kund eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, tar varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till oss som säljare av varan skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Du ska skriva in ditt namn, din geografiska adress, ditt telefonnummer, eventuellt faxnummer och din e-postadress. Vi ser helst att du använder dig av Konsumentverkets standardiserade blankett vid ångerrätt:

https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblanket t_konsumentverket_150817.pdf . I annat fall måste du komplettera med de uppgifter som finns i blanketten själv så att all nödvändig information finns med. Blanketten kan fyllas i och skickas via e-post. I de fall konsumenten ges möjlighet att fylla i och lämna in standardångerblanketten elektroniskt på Bilåtervinnarens webbplats, ska följande text finnas med ”Du kan också på vår webbplats [skriv in internetadressen] elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten eller något annat otvetydigt meddelande. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.” Ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten måste nå oss som säljare innan ångerfristen om 14 dagar löpt ut. Vi kan även komma att kräva en kopia på ditt kvitto för att du ska kunna ha möjlighet att nyttja din ångerrätt. Verkan av utövad ångerrätt Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen sker dock inte tills vi fått tillbaka varan/varorna från dig. Varan/varorna ska skickas tillbaka utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. Om inte annat anges av säljaren kommer du få betala returfrakten och varan ska paketeras och återsändas till samma adress och på samma sätt som du mottog den. Du kommer alltså att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 400SEK . Undersökning av varan Som konsument har du rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion. Vi förbehåller oss rätten till ersättning för den värdeminskning som uppstår om du som konsument använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den. Vi kommer då debitera dig ersättning i form värdeminskningsavdrag i samband med att du undersökt varan på ett mer långtgående sätt än vad som är nödvändigt för att undersöka den. Ett värdeminskningsavdrag på förhand kan dock ej fastställas utan kräver en enskild bedömning från fall till fall. Undantag från ångerrätten Ångerrätten gäller inte för avkodade varor som kodas in på ett fordon och på sådant sätt att varan sammanblandas med fordonet där en inkodning skett och där varorna (bildelen och aktuellt fordon) inte kan skiljas från varandra. Exempel på detta är varor där en avkodning inte är möjlig eller där arbetet med en avkodning av en sådan vara överstiger hela dess försäljningsvärde. ...............................................................................................................................................

Nya bildelar

Traktor och Hydraulik

Bilsläp

Oljor