Försäljningsvilkor

Bytesrätt gäller mot uppvisande av kvitto och med följande villkor:
På motor, växellåda och bakaxel lämnas 30 dagars bytesrätt ifrån leveransdagen, på övriga delar lämnas 8 dagars bytesrätt.

OBS! Bytesrätt omfattar endast våra leveranser, kundens monterings- och demonteringskostnader ersätts ej.

Vid retur av varor inom 8 dagar från leveransdatum uttages av oss en returavgift på 10% av försäljningspriset, dock lägst 100 kr.

 

Ångerrätt Nedanstående information ges till dig som konsument i samband med ditt distansköp av begagnade bildelar. Du har som privatperson/konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl. Observera att de här villkoren inte gäller för dig som i egenskap av näringsidkare köper varor på distans. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du mottagit din vara. Med detta menas då du som kund eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, tar varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till oss som säljare av varan skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Du ska skriva in ditt namn, din geografiska adress, ditt telefonnummer, eventuellt faxnummer och din e-postadress. Vi ser helst att du använder dig av Konsumentverkets standardiserade blankett vid ångerrätt: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblanket t_konsumentverket_150817.pdf . I annat fall måste du komplettera med de uppgifter som finns i blanketten själv så att all nödvändig information finns med. Blanketten kan fyllas i och skickas via e-post. I de fall konsumenten ges möjlighet att fylla i och lämna in standardångerblanketten elektroniskt på Bilåtervinnarens webbplats, ska följande text finnas med ”Du kan också på vår webbplats [skriv in internetadressen] elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten eller något annat otvetydigt meddelande. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.” Ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten måste nå oss som säljare innan ångerfristen om 14 dagar löpt ut. Vi kan även komma att kräva en kopia på ditt kvitto för att du ska kunna ha möjlighet att nyttja din ångerrätt.  

Nya bildelar

Traktor och Hydraulik

Bilsläp

Oljor